Articles for tag: Aleksander Rymkiewicz, Antoni Gołubiew, apokalipsa, awangarda, Czesław Miłosz, druga awangarda, Dwudziestolecie międzywojenne, fatum, Henryk Dembiński, Jerzy Putrament, Jerzy Zagórski, Józef Maśliński, Juliusz Słowacki, katastrofa, katastrofizm, konstruktywizm, Kwadryga, Literackie Centrum Konstruktywistów, literatura polska, neoklasycyzm, pokolenie literackie, program literacki, przedmieście, ruchy literackie, Stanisław Cat-Mackiewicz, Stefan Jędrychowski, Teodor Bujnicki, Wilno, Żagary

Autentyzm

Autentyzm (autentyści): kierunek w poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego, skupiony wokół czasopisma "Okolica Poetów" (Stanisław Czernik, Jan Bolesław Ożóg). Dążenie do prawdy poetyckiej.

Awangarda krakowska

Awangarda krakowska: polski ruch literacki w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Program i przedstawiciele awangardy krakowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek).