Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti : architekt i teoretyk sztuki epoki renesansu, humanista, pisarz, uczony.

alabaster

Alabaster: minerał, głównie alabaster gipsowy, także kalcytowy.