Articles for tag: Action Painting, afisz, afiszyzm, antykonsumpcjonizm, collage, decollage, dekolaż, destrukcja, François Dufrene, Jacques Villeglé, kolaż, Léo Malet, Mimo Rotella, niszczenie, performance, performans, plakat, techniki artystyczne, Wolf Vostell

Decollage

Decollage, décollage, dekolaż: technika artystyczna opierająca się na całkowitym lub częściowym niszczeniu obiektów działań artystycznych. Stanowi przeciwieństwo kolażu.