Articles for tag: adiustacja, archiwistyka, archiwum, archiwum redakcyjne, artykuł, biografistyka, biogram, Der Spiegel, dział dokumentacyjny, Le Monde, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio, prasa, redakcja, Stanisław Jarkowski, The New York Times, TVP, wycinki prasowe

Archiwum redakcyjne

Archiwum redakcyjne, archiwum czasopisma: archiwum gromadzące wycinki prasowe, archiwalne numery czasopism, fotografie itp. materiały. Zbiór materiałów, które utraciły aktualność, bieżące znaczenie, ale są istotne dla historii danego czasopisma, oraz zbiór informacji nieodzownych w bieżącej pracy redakcji czasopisma.