Danae

Danae: postać w mitologii greckiej, matka Perseusza, kochanka Zeusa.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

alabaster

Alabaster: minerał, głównie alabaster gipsowy, także kalcytowy.