Articles for tag: adaptacja, adaptacja kulturowa, adaptacja społeczna, akulturacja, antropologia, antropologia kulturowa, asymilacja, dysonans poznawczy, kontakt kulturowy, kultura, kultura adaptacyjna, pluralizm kulturowy, przystosowanie, środowisko społeczne, symbioza, zmiana, zmiana kulturowa