Articles for tag: album, Herbert Read, kultura, percepcja sztuki, plastyka, struktura pojęciowa sztuki, świadomość artystyczna, twórczość plastyczna dziecka, widzenie plastyczne, wychowanie

Amalgamacja

Amalgamacja, amalgamacja kulturowa: mieszanie się elementów wielu kultur. Koncepcja Ludwika Gumplowicza. Kontekst rasistowski w Stanach Zjednoczonych (amaglamation).