Articles for tag: duchowni katoliccy, francuscy uczeni, geometria, krystalografia, kryształ, Ludzie związani z Paryżem, mineralodzy, mineralogia, minerały, Napoleon, piezoelektryk, piroelektryk, postacie krystalograficzne, prawa krystalograficzne, René Just Haüy, Sorbona, uczeni