Articles for tag: a maiori ad minus, a minori ad maius, aluzja, amplifikacja, argument, argumentacja, argumentum, Arystoteles, błąd materialny, conciliatio, dialektyka, dialog, dyskusja, dysonans poznawczy, elipsa, emfaza, entymemat, epichejremat, figury retoryczne, kompozycja, konkluzja, perswazja, postawa, przesłanka, psychologiczne mechanizmy kształtowania przekonań, pytanie retoryczne, retoryka, sofizmaty, sylogizm, tropy, tłumaczenie, wnioskowanie, wnioskowanie dedukcyjne, wstęp, wykrzyknienie

Argumentacja

Argumentacja: zespół czynności podejmowanych w celu uzasadnienia jakiegoś poglądu, jakiejś tezy. Są to tak czynności mentalne, jak i czynności werbalne (akty mowy). Argumentacja może być rozumiana także jako uporządkowany zestaw argumentów użytych przez osobę przekonującą do czegoś. Budowa tego szeregu opiera się przede wszystkim na przyjętej przez argumentującego ocenie jego skuteczności, która bywa określana terminem taktyka argumentacyjna.

wenuspaleo

Analiza filmu

Analiza filmu, także analiza filmowa - rodzaj analizy naukowej (zobacz: analiza), zespół czynności badawczych mających na celu wyodrębnienie głównych elementów składowych utworu filmowego. Analiza montażowa.