Articles for tag: afisz, agencja reklamowa, agitacja, aida, billboard, butik kreatywny, dagmar, dom mediowy, drukarnia, gadżet, globalizacja, grupa docelowa, handel, ikonografia, Instytut Gallupa, kod, koncentracja mediów, konkurencja, list, marketing, marketing mix, mass media, media plan, oddziaływanie reklamy na media, ogłoszenia, perswazja, prawo reklamy, promocja, przekaz, public relations, reklama, reklama ATL, reklama BTL, reklama komercyjna, reklama polityczna, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama społeczna, reklama telewizyjna, reklamiarski, rynek mediów, społeczne oddziaływanie reklamy, symbol, ulotka, zbyt

wenuspaleo

Adres

Adres: definicja ogólna, różne znaczenia terminu. W teorii informacji wyrażenie odwzorowujące położenie elementu w zbiorze. W sensie ogólnym najczęściej adres pocztowy.