Articles for tag: agrafa, architektura, architektura gotycka, archiwolta, arkady, cegła, dekoracja, kamień, kliniec, klucz, sklepienie, żebro, zwornik, łuk

wenuspaleo

Adres

Adres: definicja ogólna, różne znaczenia terminu. W teorii informacji wyrażenie odwzorowujące położenie elementu w zbiorze. W sensie ogólnym najczęściej adres pocztowy.