Articles for tag: abstrakcja, Action Painting, akcja, automatyzm, Bradley Walker Tomlin, decollage, dripping, ekspresjonizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, Franz Kline, Gérard Ernest Schneider, Hans Hartung, Harold Rosenberg, Jack Tworkov, Jackson Pollock, kierunki w sztuce, Pierre Soulages, surrealizm, sztuka abstrakcyjna, sztuka współczesna, taszyzm, techniki artystyczne, techniki malarskie, Willem de Kooning

Akademizm

Akademizm: kierunek w sztuce XIX wieku, głównie w malarstwie. Najszerszej obecny w sztuce francuskiej. Eklektyzm, nawiązanie do uznawanych za doskonałe dawniejszych stylów artystycznych, nawiązanie do estetyki antycznej, zamiłowanie do tematyki historycznej.