Articles for tag: alienacja, Antoni Olcha, autentyczność, autentyzm, autobiografizm, biografia, biografizm, Czesław Janczarski, Dwudziestolecie międzywojenne, Jan Bolesław Ożóg, Jerzy Pietrkiewicz, Józef Andrzej Frasik, Józef Krupiński, kierunki poetyckie, literatura polska, Marian Czuchnowski, Okolica Poetów, Ostrzeszów, program literacki, skamandryci, Stanisław Czernik, Stanisław Piętak, Zofia Nałkowska

Autentyzm

Autentyzm (autentyści): kierunek w poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego, skupiony wokół czasopisma "Okolica Poetów" (Stanisław Czernik, Jan Bolesław Ożóg). Dążenie do prawdy poetyckiej.

Akmeizm

Akmeizm: rosyjska grupa literacka, neoklasycyzm, odwrót od symbolizmu, dbałość o klarowność języka - Nikołaj Gumilow, Osip Mandelsztam, Anna Achmatowa, Siergiej Gorodecki, Mikołaj Kuzmin.

Awangarda krakowska

Awangarda krakowska: polski ruch literacki w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Program i przedstawiciele awangardy krakowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek).