Articles for tag: atrybut, junkcja, Kazimierz Twardowski, przydawka, przymiotnik, rzeczownik, składnia, syntaktyka, związek zgody