Articles for tag: akces, akcesja, archiwistyka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo, dopływ materiałów archiwalnych, egzemplarz obowiązkowy, gromadzenie zbiorów, inwentarz, karta akcesyjna, karta katalogowa, karta tytułowa, kartoteka akcesyjna, Kartoteka dezyderatów, kartoteka kontrahentów, kartoteka ofiarodawców, kartoteka zamówień, księga akcesyjna, opis katalogowy, raptularz, rejestr nabytków, wymiana, zamówienie