Grający w karty

Grający w karty, Szulerzy, Gra w karty: obraz Caravaggia.

bank

Bank (banki): samodzielna instytucja finansowa przeprowadzająca transakcje finansowe związane z obiegiem i gromadzeniem pieniądza (operacje pieniężne).