Akcesja

Akcesja: przyjmowanie i rejestracja zbiorów bibliotecznych.

Adres wydawniczy

Adres wydawniczy: informacje na karcie tytułowej opisujące rok wydania, miejsce wydania, wydawcę i nakładcę książki.