Articles for tag: apostołowie, Caravaggio, decorum, Gian Pietro Bellori, Giovanni Baglione, Giulio Mancini, Gonzagowie, karmelici, Luwr, Maria Magdalena, Matka Boża, naturalizm, obraz, ołtarz, rigor mortis, Rubens, Rzym, Santa Maria della Scala, śmierć, sztuka baroku, sztuka renesansu, Vincenzo Giustiniani, zaśnięcie, Zatybrze

John Bale

John Bale: angielski pisarz. Jego dramaty stanowią stadium pośrednie między moralitetem a szekspirowskim dramatem historycznym. Bibliograf, pierwszy angielski historyk literatury. Biskup anglikański Ossory, polemista protestancki.