Bachus

Bachus, Bacchus: łacińska forma imienia Bakchos, które w mitologii greckiej funkcjonuje jako alternatywne imię Dionizosa.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.