barbaryzm

Barbaryzm, barbaryzmy: negatywnie oceniane zapożyczenia językowe.