Ekfraza

Ekfraza: literacki, w tym zwłaszcza poetycki opis dzieła sztuki, także figura retoryczna.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.