Articles for tag: akataleksa, amfibrach, anapest, brachykataleksa, człon wersowy, daktyl, dikataleksa, hiperkataleksa, iloczas, jamb, język grecki, kataleksa, metryka, peon III, prokataleksa, stopa, sylabotonizm, trochej, wers, wiersz sylabotoniczny

Akcent oksytoniczny

Akcent oksytoniczny Akcent oksytoniczny, także akcent finalny lub akcent wygłosowy – rodzaj akcentu wyrazowego (stałego), akcent padający na ostatnią sylabę wyrazu (wygłos) lub na ostatnią sylabę zestroju akcentowego. Wyróżnia się, prócz akcentu wygłosowego, jeszcze trzy inne formy akcentu stałego. Akcent padający na pierwszą sylabę to akcent inicjalny, na przedostatnią – akcent paroksytoniczny (typowy dla języka polskiego), na trzecią sylabę ...