Articles for tag: alfabet hebrajski, alfabet łaciński, Izrael, język hebrajski, język hiszpański, języki, języki Afryki, języki Europy, języki romańskie, kursywa, ladino, pieśni ludowe, Żydzi

Dawid

Dawid, król Izraela Dawid – król starożytnego Izraela i Judy, jedna z głównych postaci historycznych w Biblii i jedna z kluczowych postaci w dziejach kultury. Jego życie przypada na przełom X i XI wieku p.n.e., panowanie Dawida datuje się tradycyjnie na około 1012-972 p.n.e. W chrześcijaństwie Dawid stanowi typ mesjański. Zobacz też: Dawid Michała Anioła, ...