Articles for tag: akt, akt mowy, akt: filozofia, aktualizacja, aktualny, cena, dane, ekonomia, informatyka, istnienie, istota, język poetycki, poetyka, praska szkoła strukturalistyczna, strukturalizm, znak językowy