Chory Bachus

“Chory Bachus”, “Bacchino malato”: obraz Caravaggia z 1594 roku

Adideacja

Adideacja: przekształcenie fonetyczne upodobniające brzmieniowo wyraz do innego wyrazu, o innej etymologii i znaczeniu. Jan Aleksander Karłowicz odnosił to pojęcie do etymologii ludowej. Pozostaje też w związku z pojęciami gry słownej i homofonii.