Articles for tag: analiza dyskursu, analiza treści, analiza zawartości, analiza zawartości mediów, artykuł, audycja, Biblioteka Warszawska, content, dziennik telewizyjny, Edward Dembowski, Emil Löbl, Harold Lasswell, Henryk Kamieński, intersubiektywna komunikowalność, intertekstualność, klucz kategoryzacyjny, komunikowanie masowe, konkordancja, książka, mass media, Max Weber, media, metodologia nauk humanistycznych, metody i techniki badań medioznawczych, nauka o komunikowaniu, Paul Lazarsfeld, perswazja, prasa, propaganda, reklama, treść, zawartość, zawartość mediów, znak