Articles for tag: amplificatio, amplifikacja, autor, błędy tekstu, interpolacja tekstu, kontaminacja, krytyka tekstu, przekładoznawstwo, tekst