Articles for tag: abisal, abisalny, abisobionty, bakterie, biologia, ekosystem, , konwergencja, morze, muł, nisza ekologiczna, ocean, osady abisalne, rów oceaniczny, skały abisalne, skorupa ziemska, strefa, strefa afotyczna, światło, tlen, życie