Articles for tag: A nescire ad non esse, argument, argumentacja, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ex concessis, chwyty erystyczne, domniemanie niewinności, dyskusja, erystyka, humor, ignorancja, logika, niewiedza, onus probandi, Rabelais, sofizmaty, sofizmaty afirmacyjne, zawieszenie sądu