Articles for tag: akratopegi, akratotermy, geologia, hydrogeologia, woda, wody termalne

absorpcja

Absorpcja, sorpcja wgłębna, sorpcja objętościowa, pochłanianie, wchłanianie :pochłanianie jednej substancji (określanej terminem absorbat - ciało wchłaniane) przez inną (określaną terminem absorbent - ciało wchłaniające).