Pieśń

Pieśń: gatunek literacki, utwór liryczny związany genetycznie z muzyką.

Bajka

Bajka (literacka, ezopowa) – krótki utwór narracyjny pisany wierszem, rzadziej prozą, którego bohaterami są zwierzęta i ludzie (także rośliny lub przedmioty). Zawiera morał – pouczenie moralne.