Articles for tag: artykuł słownikowy, autentyzm, biografia, biografistyka, Filippo Baldinucci, gatunki literackie, George Byron, Giorgio Vasari, Giovanni Baglione, historiografia, Jacopo da Voragine, Nepos, Percy Bysshe Shelley, Plutarch, publikacje naukowe, Swetoniusz, vita, żywoty, żywoty świętych, Złota legenda