Articles for tag: Allobrogowie, Arar, Ariowist, Arwernowie, August, Augustodunum, Autun, Bojowie, Burgundia, Celtowie, drugi reżyser, Dumnoryks, Eduowie, Epona, Galba, Galia, Galowie, Helweci, historia Francji, historia starożytna, Janus, Juliusz Cezar, Juliusz Sakrowir, Loara, Lucius Verginius Rufus, ludy Europy, Marsylia, Neron, Oktawian, plemiona, Rodan, Saona, Sekwanowie, senat rzymski, starożytny Rzym, Swebowie, Wercyngetoryks, Windeks

Dacja

Dacja: ojczyzna ludu Daków, następnie prowincja rzymska. Na terenie dzisiejszej Rumunii. Zdobyta przez Trajana w wojnie z Decebalem, ewakuowana przez cesarza Aureliana. Źródło złota, srebra i żelaza.