Articles for tag: abolicjonizm, amalgamacja, Ameryka, Brazylia, Henry David Thoreau, historia Brazylii, historia Stanów Zjednoczonych, James Buchanan, John Brown, John Greenleaf Whittier, kara śmierci, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, kontrola społeczna, kultura Stanów Zjednoczonych, kwakrzy, Liberia, oświecenie, rasizm, ruchy społeczne, Sierra Leone, William Lloyd Garrison, wojna secesyjna