Abydos

Abydos: miasto w starożytnym Egipcie.

Andrea Alciato

Andrea Alciato (1492-1450): włoski humanista, prawnik, autor popularnego dzieła “Emblemata”.