pieśni (pieśń)

Pieśń: forma muzyczna, utwór wokalny lub wokalno-instrumentalny.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.