Articles for tag: akcent, dialekt kaszubski, dialektologia, dialekty języka polskiego, fonetyka, gwara jabłonkowska, gwara krakowska, gwara lwowska, gwara podhalańska, gwary góralskie, gwary języka polskiego, język polski, polszczyzna kresowa

Akcent w dialektach

Akcent w dialektach: w dialektach i gwarach języka polskiego akcent nie różni się od języka ogólnego. Wyjątkiem są gwary peryferyjne: kaszubskie, gwara podhalańska, gwara jabłonkowska. Także w sensie potocznym - "akcent lwowski", "akcent kresowy", "akcent krakowski"