Articles for tag: akcent, akcent emocjonalny, akcent inicjalny, akcent oksytoniczny, akcent paroksytoniczny, akcent proparoksytoniczny, akcent stały, akcent w dialektach, akcent wyrazowy, fonetyka, gwara jabłonkowska, gwara podhalańska, język czeski, język słowacki, język węgierski, nagłos

Akcent w dialektach

Akcent w dialektach: w dialektach i gwarach języka polskiego akcent nie różni się od języka ogólnego. Wyjątkiem są gwary peryferyjne: kaszubskie, gwara podhalańska, gwara jabłonkowska. Także w sensie potocznym - "akcent lwowski", "akcent kresowy", "akcent krakowski"