Articles for tag: analiza, analiza filmu, Grzegorz Królikiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna, serie wydawnicze

wenuspaleo

Analiza filmu

Analiza filmu, także analiza filmowa - rodzaj analizy naukowej (zobacz: analiza), zespół czynności badawczych mających na celu wyodrębnienie głównych elementów składowych utworu filmowego. Analiza montażowa.