Articles for tag: agens, aktant, gramatyka generatywna, gramatyka narracyjna, narracja, postać literacka, struktura głęboka