Articles for tag: adiabatyczny, adiabatyczny gradient temperatury, atmosfera, ciepło, gradient, gradient suchoadiabatyczny, gradient wilgotnoadiabatyczny, masy powietrza, meteorologia, para wodna, powietrze, przemiana adiabatyczna, temperatura