Articles for tag: agroklimatologia, atmosfera, ewaporymetr, ewapotranspiracja, gleba, instrumenty meteorologiczne, klatka meteorologiczna, lizymetr, meteorologia, metr, para, parowanie, woda

aeracja

Aeracja, aeracja gleby, aeracja gruntu, napowietrzanie - wymiana powietrza atmosferycznego z powietrzem zawartym w glebie. W ogrodnictwie i rolnictwie: zabieg pielęgnacyjny służący ułatwieniu wnikania do gleby powietrza, a także wody i nawozów.