Articles for tag: almanach, antologia, Antologia Palatyńska, bibliologia, epigramat, florilegium, gatunki literackie, język grecki, kwiaty, literatura starożytnej Grecji, Meleager z Gadary, Pliniusz, Scaliger, wieniec