Articles for tag: aeroakustyka, akustoelektronika, akustooptyka, akustyka, analiza dźwięku, architektura, Archytas z Tarentu, atmosfera, audiologia, barwa dźwięku, chaos deterministyczny, d, Didymos z Aleksandrii, dyfrakcja, dźwięk, emisja akustyczna, fala, filtr, fizyka, fonetyka, fraktal, Galileusz, geoakustyka, Georg Ohm, hałas, Hermann Grassmann, hydroakustyka, interferencja, mechanika kwantowa, monofonia, ochrona przed hałasem, Pitagoras, pogłos, pole akustyczne, powietrze, prawo Haasa, prędkość dźwięku, reżyseria dźwięku, scena, skala, stereofonia, system dźwiękowy, technika, Terpander, ultradźwięki, urbanistyka, wibroakustyka, zjawiska akustomagnetyczne