Articles for tag: czasownik, fakt, faktyczność, faktyw, faktywność, prawdziwość, presupozycja, zdanie