Articles for tag: abrasio, abrazja, Antrim, brzeg, egzaracja, erozja, eworsja, fala, geologia, klif, morze, platforma, platforma abrazyjna, procesy morfologiczne, przybój, terasa, transgresja morza, Trzęsacz