Articles for tag: agradacja, akumulacja, aluwia, basen sedymentacyjny, delta, dolina, erozja, geologia, gradus, kaptaż, morze, muł, osady, Pad, piasek, rzeka, Rzeka Żółta, sedymentologia, spadek podłużny rzeki, stopień, terasa, ujście, zapora