Dante

Dante Aligheri (Alighieri): najwybitniejszy poeta literatury włoskiej i średniowiecznej, filozof, działacz polityczny.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.