Articles for tag: akt, akt filmu, akt teatralny, antrakt, dramat, epejsodion, fragment, intermezzo, opera, pieśń, przedstawienie, spektakl, teatr, zasada pięciu aktów