argument

Argument: ciąg przesłanek przedstawiony w celu uzasadnienia danej tezy.