Articles for tag: a maiori ad minus, a minori ad maius, aluzja, amplifikacja, argument, argumentacja, argumentum, Arystoteles, błąd materialny, conciliatio, dialektyka, dialog, dyskusja, dysonans poznawczy, elipsa, emfaza, entymemat, epichejremat, figury retoryczne, kompozycja, konkluzja, perswazja, postawa, przesłanka, psychologiczne mechanizmy kształtowania przekonań, pytanie retoryczne, retoryka, sofizmaty, sylogizm, tropy, tłumaczenie, wnioskowanie, wnioskowanie dedukcyjne, wstęp, wykrzyknienie